Endret: 9 mar 2019     Opprettet: 16 sep 2016

Avallshåndtering

Sameiet har nedgravde avfallskontainere ved nedkjøringen til garasjen. Avfall skal kildesorteres ihht. regler fra Bærum kommune, og kastet i riktig nedkast. Garasjenøkkel benyttes for innkastene dersom de er låst.

Sameiet har nedgravde avfallskontainere ved nedkjøringen til garasjen. Avfall skal kildesorteres ihht. regler fra Bærum kommune, og kastet i riktig nedkast. Garasjenøkkel benyttes for innkastene dersom de er låst.

For å unngå for mye lukt og søl, skal restavfall og matavfall kastes i lukket/knyttet plastpose. (Dette vil også spare oss for utgifter til rengjøring av containere).

Poser til matavfall hentes i den innerste gangen ved bodene i en merket plastkasse. Begynner denne og bli tom, gi beskjed til styret som bestiller opp nye poser.

Innkastene håndtere bare avfall i "plastposestørrelse". Større ting som skal kastet må den enkelte selv bringe til Isi, miljøstasjon eller forhandler. Alt annet enn husholdningsavfall skal leveres på Isi, miljøstasjon eller til butikk. Dette gjelder eks. treverk, elektrisk avfall, batterier, malingrester, bildekk osv. Sameiet kan bli bøtelagt for feilsortering, eller om noen kaster spesialavfall i innkastene.

Fra venstre mot høyre så kastes følgende:
Matavfall | Restavfall | Plast | Papir | Papir

Guide til kildesortering: https://sortere.no/info/kommune/B%C3%A6rum/Akershus/

Se Bærum kommunes hjemmeside for mer informasjon om avfallsordningene.: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/

Oversikt over Isi gjenvinningsstasjon: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/isi/isi_norsk.pdf