Endret: 9 mar 2019     Opprettet: 19 feb 2019

Branninstruks

BRANNINSTRUKS

 Birkelunden boligsameie, Åses vei 61-73, 1336 Sandvika

Varsle

Oppdages brann eller røyk skal Brannvesenet varsles på 110 umiddelbart. Forsøk så å varsle beboere

Redde

Evakuer bygningen. Eldre/uføre og barn hjelpes ut.

Slokke

Ved mindre branntilløp, forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr

 

Gjør deg kjent med

- Rømningsveier og nødutganger 

- Hvor slokkeutstyr er plassert, i leiligheten og i fellesareal, og hvordan det skal brukes

Sørg for at nødutganger alltid er frie

Ved brann

- Lukk dører og vinduer

- Dersom brannen ikke slukkes, holdes rom der det brenner adskilt og lukket for å hindre spredning

Oppmøtested ved brann

På parkeringsplass for hus 63, 65, 67 og 73
På nedre lekeplass for hus 69 og 71

Beboernes plikter

  • Rømningsvei/oppgang skal holdes fri for hindringer
  • Brennbare gjenstander skal ikke oppbevares i trapperom
  • Du vet hvordan du skal komme deg ut
  • Du vet hvor ditt slokkeutstyr er og at det er i orden
  • Det finnes røykvarslere i din leilighet og at de fungere