Hvem gjør hva i styret

Bruk e-post eller papir når du kontakter oss, det forenkler informasjonsflyten og kommunikasjonen, og minsker misforståelsene. Hvis det haster så send en SMS eller ring kontaktpersonen. Ønsker du å levere noe skriftlig på papir finner du styrets postkasse i nummer 63.

  Navn: Tlf: Ansvarsområder:
Styreleder Lill-Bjørg Warem 92237399       HMS, økonomi og hus              
Styremedlem Trond Rondan

90877475

Green Team, måking/strøing/feiing og forsikring
Styremedlem Ahmad Majidzadeh 90770944 Ansvar for vedlikehold av utstyr i fellesbod og materialforvalter
Varamedlem Sabine Hannevig 46978009 Dugnad og renovasjon
Varamedlem Monica von Haffenbrädl 93047703 HMS og websider/skriv