Endret: 7 nov 2016     Opprettet: 5 jul 2011

Eiendommen

Sameiet består av 7 bygninger med til sammen 48 seksjoner.

Tomt og garasje er eiet av sameiet. Sameiets eiendom har gnr.46/bnr.11.

Sameiet ligger i Sandvika, Bærum.

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

Oversikt over husene i sameie:

• Hus 73 = Hus A

• Hus 63 = Hus B

• Hus 65 = Hus C

• Hus 67 = Hus D

• Hus 69 = Hus E

• Hus 71 = Hus F