Endret: 9 mar 2019     Opprettet: 19 feb 2019

Historikk vedlikehold

Større vedlikehold og rehabilitering

 

 

2018

 

 • 20 stk. pipeløp frest. Fjerning av beksot.
 • Montering av beslag på pleixitak i nr. 69
 • Montering av heltekket pipe med pipetopp i nr. 69 (pipe 3)
 • Utskiftning av pipebeslag i nr. 67 (pipe 2)
 • Rehabilitering av lecavegg i garasje, samt montert nytt toppbeslag
 • Samtlige strømmålere er byttet til AMS

 

2017

 

 • Varmekabler i nedkjøring til garasje, samt asfaltert nedkjørsel og foran renovasjon
 • Fjernet rust og malt trapper i atrier

 

2016

 • Nedgravde renovasjonsbrønner installert og tatt i bruk.

 

2015

 • Ladeløsning for el-biler etablert i garasje

 

2014

 

 • Ny støyskjerm på lekeplassen mot Skuiveien og naboer
 • Vinduer og balkongdører. Ca. 50% skiftet ut pga. støyskjerming.
 • Rehabilitering med nye pilarer i garasjeanlegg

 

2013

 

 • Reparasjoner av takrenner på hus utvendig og innvendig
 • Utbedring av utluftningsrør på samtlige loft
 • Beslag rundt piper på tak
 • Montert stiger og brannslukkingsapparat i atrier

 

2012

 

 • Beisning av samtlige hus
 • Kontrakt med firma om kontroll og vedlikehold av lekeplassene
 • Montering av plater i garasjetaket som midlertidig løsning i påvente av konklusjon ifbm ”garasjesaken”

 

2011

 

 • Byttet ut branndør til nordlig del av garasje
 • Inngangspartiet ved nordlig inngang til garasje er pusset opp og malt
 • Ny bod oppført ved nordlig inngang til garasjen
 • Pusset opp atriene (all metallkonstruksjon) og byttet knekte fliser i trappene i resterende hus
 • Byttet ut alle låssylinderne i garasje og fellesbod

 

2010

 

 

 • Utført radon måling
 • Byttet forsikringsselskap
 • Anskaffet nye oppslagstavler til innganger
 • Motor til garasjeport er byttet
 • Montert nye lekeapparater på nedre lekeplass
 • Satt opp skilt vedrørende parkering og inngått avtale med Bærum Kranservice AS
 • Pusset opp atriene (all metallkonstruksjon) og byttet skadde fliser i trapper på hus 71 og 73

2009

 • Montering av ny belysning i inngangen til hvert hus
 • Utskiftning av inngangsdører til alle leiligheter. Byttet til branndører

2008

 • Montert snøsmelteanlegg i hus nr. 65
 • Hogging av syke og gamle trær på feltet, uttynning av skog
 • Belysning av skilt ved inngang til området
 • Montering av ny GSM-åpner for garasjeporten
 • Nye postkasser

2007

 • Utbedring av lekeplass, trinn 2
 • Ny fellesbod ved inngang til garasjeanlegg

2006

 • Asfaltering av feltet
 • Montering av bom med lås
 • Montering av skilt ved inngang til området
 • Utbedring av lekeplass, trinn 1

 

2005

 • Beisning av resterende hus (67, 69 og 71)
 • Malt atrium i hus 67
 • Drenert atriet i hus 65
 • Asfaltert området ved containere
 • Forberedelser til asfaltering på gangveier

 

2004

 • Beisning av hus 73 og 65
 • Drenering hus 71
 • Vannavledning garasje

 

2003

 • Innvendig takrenner i garasjeanlegg
 • Arbeide med å sette opp disse startet i 2003, planlagt videreført i 2004
 • Felt trær inne på fellesarealer, samt i to hager

 

2002

 • Utbedret dreneringsrør på hus 67 og 69
 • Utbedret drenering rundt garasje
 • Innvendig blikkenslagerarbeid, herunder montering av stoppere og arbeide rundt pipeløp i forbindelse med de skrå takrennene.
 • Utvidet gangvei på nedsiden av hus 67, slik at det kan måkes til garasjeinngang.
 • Utført arbeide med å støtte og fylle opp med masse på nedsiden av hus 69

 

2001

 • Blikkenslagerarbeid på hus 73, 63 og 67, samt nytt blybeslag rundt pipene
 • Felt trær på nedsiden av garasjeanlegget
 • Utvidet veien ved inngangspartiet til bodene/garasjen, slik at det kan brøytes
 • Utbedret dreneringsrør på hus 63 og 65

 

2000

 • Fortsettelse av ferdigstillelse av garasjeanlegg
 • Flyttet lysanlegg i garasjen og skiftet lysarmatur i nedgangspartiet
 • Påbygg innkjøringsparti og påbygg inngangsparti boder
 • Ferdigstillelse av midtparti (gjerder, beplantning, trapper, grillplass og lekeplass
 • Sikring nedgang til garasje

 

1999

 • Etablert lekeplass nr. 2
 • Påbegynt ferdigstillelse av garasjeanlegg

 

1997

 • Modifisert bodene i nedre garasjeanlegg
 • Installert lys i garasjen
 • Lukket garasjen med gittervegg, dører og automatisk port
 • Satt opp sandkasse og lekeapparater
 • Beisning av alle hus

 

1996

 • Satt opp 14 lysmaster på området
 • Satt opp gjerder på garasjetak

 

1995

 • Legging av stein ved inngang til hvert hus
 • Lagt fliser i trappene inne i atrier