Endret: 19 feb 2019     Opprettet: 31 mai 2012

UTEAREALER BIRKELUNDEN BOLIGSAMEIE

Oversikt over HC-parkering på eiendommen, samt lekeplasser og private hager.

Hver leilighet i 1.etasje har bruksrett til deler av Birkelunden Boligsameiets eiendom. Oversikt over arealdisponeringen finnes her.

Det gjøres oppmerksom på at beboere i 2.etasje også har tilgang til disse arealene ved utførelse av vindusvask og annet vedlikehold.