17 jun 2019

Info maling av hus

Malerarbeid med oppstart 17. juni                                 

 

A-B Bygg AS er engasjert for å utføre malearbeidene i Birkelunden Boligsameie. Arbeidet vil ha oppstart 17. juni og vil pågå utover sommeren. Arbeidet utføres på et hus av gangen, og vil starte med hus 67 og fortsette i rekkefølgen 65, 69, 71, 63 og 73. Det forventes at det tar 2-3 uker å fullføre ett hus, men dette er væravhengig.

Følgende males ikke og må utføres av de enkelte beboere:
- Rekkverk på balkong innvendig
- Terrassetak
- Skillevegg i mellom enkelte leiligheter

Beboere er i forkant av arbeidet ansvarlig for å rydde terrasser/balkonger for
personlige gjenstander for å gi fri gangbane og arbeidsareal til arbeiderne i
utførelsesperioden. Det kreves minimum 1 meter fri arbeidsplass foran vegger, vinduer og balkongdører. Er det noe man er spesielt redd for, skal dette sikres av den enkelte beboer.  Det skal benyttes både stillaser og stiger, og det må ryddes langs veggene i 1. etg for dette. 

I atriene skal det også spyles og males, så her må hver enkelt fjerne personlige eiendeler, dørmatter, blomster, pynt o.l.

Vekster som er i kontakt med fasader må bli klippet/fjernet.

Førstkommende mandag vil det blir startet med fasadevask og oppsett av stillaser på hus 67. Husk at alle vinduer, luker/ventiler blir lukket igjen.

Vann og strøm vil bli kunne brukt fra leiligheter i 1.etg og må være tilgjengelig.

Dersom malerne må rydde terrasser eller fjerne planter inntil vegger for å komme til, blir dette fakturert seksjonseier.

Følg med på fremdriften og pass på at alt er gjort klart til oppstart på ditt hus.

Møtereferat fra oppstartsmøte som inkluderinger tilstandsvurderinger og evt. tilleggsarbeider finner du på hjemmesiden, samt på oppslagstavler.

Mvh
Styret