1 apr 2019

Informasjon fra styret april 2019

Nytt styre - kontaktinfo

Referat fra årsmøte kommer pr. post fra OBOS samt at det finnes på hjemmesiden.

Styret kontaktes på:

 

Hjemmeside for Birkelunden Boligsameie

Styret ønsker i fremtiden å kunne gi mer info digitalt. Vi vil bruke hjemmesiden vår  www.birkelundenboligsameie.no mer aktivt og anbefaler alle bruke denne. Vi har nå også muligheten til et lukket området på hjemmesiden, slik at en må logge inn for å få tilgang til noen typer informasjon. For at beboere skal kunne registrer seg på nettsiden og også kunne motta eventuelle sms fra styret trenger OBOS e-postadresse og mobilnummer. Dette er frivillig, men vi håper flest mulig vil benytte seg av løsningen.  Informasjon fra styret vil fortsatt komme opp på tavlene, og i postkassene ved behov. Send mail med din informasjon til monica@birkelundenboligsameie.no 

 

Birkelunden Boligsameie fra A-Å

På hjemmesiden har vi samlet en god del info om spørsmål som stadig dukker opp fra beboere. Er det noe du savner på listen, kom gjerne med innspill.

 

Vedlikehold av hager

Vi minner om at hekker/trær/busker i egne hager skal vedlikeholdes. Søppel og rot i hager er heller ikke noe pent å se på for andre beboere, så vi håper alle kan ta en liten vårdugnad i egne hager. Om enkelte hager ikke vedlikeholdes, vil de kunne få en påminnelse fra styret. Hvis dette ikke følges opp, kan styret bestille beskjæring på eiers regning.

 

Dugnad

Det blir dugnad fordelt på to dager. Torsdag 2. mai på ettermiddag/kveld og lørdag 4. mai på dagtid. Sett av tiden i kalenderen nå. Detaljert informasjon finnes på oppslagstavlene og på hjemmesiden.

 

Feiing vil bli utført før dugnaden, følg med på oppslag ifht. parkeringsrestriksjoner

 

Grønnsakshage

I fjor ble det etablert en flott felles grønnsakshage i sameiet. Den bugnet av masse deilig grønnsaker, urter og bær. Den store entusiasmen forsvant fort, og det var kun et par sameiere som deltok. Vi ønsker nå en tilbakemelding på hvordan denne kan fortsette og være et hyggelig samlingspunkt og til glede for beboerne. Er det noen som ønsker å ha ansvar for en kjøkkenhagegruppe, eller kan det være en mulighet at de som ønsker får ansvar for hver sin kasse? Styret tar veldig gjerne imot innspill og forslag, send mail til monica@birkelundenboligsameie.no