17 jun 2019

Referat oppstartsmøte maling av hus

Møtereferat oppstartsmøte og befaring

 

På befaringen ble det sett spesielt på balkongkasser og rekkverk, samt takrenner og nedløp, samt lufting av loftet-

 

Balkonger/kasser:

Når det gjelder balkongkassene så er flere av disse i dårlig befatning. Det er råte i bærebjelkene og i selve kassene.

Rekkverket er ikke konstruert for vekten av kasser med jord og blomster. Dette har ført til at balkongulvet har fått en nedbøyning og rekkverket heller utover. Dersom ikke kassene fjernes vil dette forsterkes og til slutt ende med at det kan falle ned.

 

Vi anbefaler at kassene fjernes og at man i stedet benytter løse blomsterkasser som henges på innsiden av rekkverket max 2 stk pr side.

Rekkverket må antagelig forsterkes der hvor deformasjon er størst.  Balkongulvet må man prøve å få jekket opp og festet bedre dersom det ikke allerede har satt seg for mye.

 

Takrenner/nedløp:

Det er mye lekkasje fra takrenne skjøter og sprukket nedløp. Dette fører til at det blir sopp og råte i veggene der hvor vannet renner ned og treffer konstruksjonene. Dette er plastrenner som antagelig har gjort sin nytte og må byttes. Nedløpene går ned i drensrør som fører vannet bort i grunnen. Det kan se ut til at flere av disse er tette og at vannet renner over og ut på gulvet i atriet samt ut på plener og gangveier.

 

Vi foreslår at takrenner, forkantbeslag og nedløp byttes samtidig som man har stilas oppe. A B Bygg AS gir et prisoverslag pr hus.

Drensrør spyles slik at disse åpnes, og det monteres på løvfangere mellom nedløpsrør og drensrør for enklere rens av avløpene.

 

Innvendig i atriene er det mye vann som kommer ned langs veggene. Årsaken til dette er antagelig at takrennene ligger så langt ned at vannet renner over rennen når det er mye nedbør. Vannet treffer da flisgulvet som er konstruert slik at vannet skal renne inn mot veggene og ned. Dette fører til at ytterdørene og vinduer får vann bak listingen og inn på karm og omliggende konstruksjoner, som igjen fører til råte og sopp.

 

Det er gjort diverse løsninger over dørene på enkelte av leilighetene for at vann fra trappegulvet ikke skal renne ned på dørene og vinduer.

Vi anbefaler at takrenner i atriet enten demonteres og monteres høyere slik at de tar i mot vannet, eller at det på monteres en «skvalpe» kant på topp av rennen.  Eventuelt lager et rennesystem hele veien under trappegulvet med nedløp til drensrør.

 

Lufting av loft:

Det er mange som har bemerket at nettingen i luftingen til loftet er dårlig og hullete. I utgangspunktet er det for lite lufting av loftet med disse smale åpninger som kun er etablert på yttersiden av husene.

 

For å bytte nettingen må det demonteres noen av bordene i gesimskassen. I den forbindelse vil vi anbefale at det lages sammenhengende lufting sam at det utvides med en ekstra rekke. I atriene må også lufting etableres.

 

 

 

  Med vennlig hilsen

 

   Knut Hillestad

    +4790655614

     Knut@Bygg-Concept.no

      www.bygg-concept.no